Missie & Visie

Wat willen we bereiken
Rond je Gezond wil Zeeuws-Vlaanderen de gezondste en meest vitale regio maken. We willen dat alle inwoners, bedrijven, zorgorganisaties en gemeenten samenwerken om zich fitter en gelukkiger te voelen. 
 

Hoe gaan we dat doen? 
In Zeeuws-Vlaanderen zijn er veel mooie plannen en ideeën om mensen gezonder te maken. Een voorbeeld is het Preventieakkoord van de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen. We streven ernaar om deze gezondheidsinitiatieven zichtbaar te maken en bij elkaar te brengen. Daarom willen wij: 

  • Alle goede plannen, activiteiten en ideeën op één plek laten zien: ons digitale platform. 

  • Deze plannen, activiteiten en ideeën steunen, sterker maken of zelfs helpen organiseren. 

  • Samenwerken met partners die ons doel ook belangrijk vinden, zoals Stichting Vrienden van ZorgSaam, Witte-Boussen Assurantiën B.V., FITR-company, Goedleven, en de gemeenten Terneuzen, Hulst, Sluis en De Zeeuwse Zorg Coalitie. 

Het verhaal achter Rond je Gezond 

Langer gezond, vitaal en zoveel mogelijk op eigen benen staan, dat willen we allemaal. Je bent bijvoorbeeld al aan de slag met je eigen conditie, gezonde voeding of vrijwilligerswerk.  Je spoort misschien collega's al aan voor lunchwandelingen of kookt gezonde maaltijden voor je kinderen, ouders of buren. Gezond leven doe je niet alleen, dus je zoekt maatjes en gelijkgestemden.  

Wij houden van die energie en wij hebben ook een passie voor gezond leven en een gezonde maatschappij. Maar zonder belerend te willen zijn of een ander iets op te leggen. We willen een bijdrage leveren aan activiteiten in Zeeuws-Vlaanderen die bijdragen aan (Positieve) Gezondheid en waar inwoners blij van worden. 

Zeeuws-Vlaanderen loopt ‘voorop’ in vergrijzing en ontgroening. Het is nodig de vraag naar de formele zorg en ondersteuning te voorkomen of te beperken. Daarom zijn activiteiten vanuit inwoners én bedrijfsleven, die bijdragen aan de gezondheid en een gezonde leefstijl zo belangrijk. Hoe meer Zeeuws Vlamingen Positieve Gezondheid ervaren, hoe beter!  

Maar er is toch al genoeg aanbod en ondersteuning? 

Wij willen een aanvulling zijn op (activiteiten vanuit) de zorg, gemeenten en welzijn. Dat doen we door bestaande vitaliteitsactiviteiten van inwoners en bedrijven zichtbaar te maken. Allemaal gezonde initiatieven die ook weer anderen stimuleren iets soortgelijks te doen. We willen immers niet steeds allemaal het wiel opnieuw uitvinden. Bovendien kan je elkaar pas verder helpen of versterken, als je weet wat er al speelt. Daarom dit platform. 

 

Logo Rond Je Gezond

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.